χορδόφωνον
hordofonon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ α ν τ ο λ ί ν ο , αρχές 20ου αιώνα