χορδόφωνον

χ ο ρ δ ό φ ω ν ο ν

hordofonon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A q u i l a
L e n z n e r

 

 

Χειροποίητες χορδές από έντερο ή "nylgut" (συνθετικό υλικό, απομίμηση εντέρου), Ιταλίας

 

Χειροποίητες χορδές για μπουζούκι, από γερμανικό ατσάλι

S a v a r e z

 

 

 

 

 

Χειροποίητες χορδές για κιθάρα, ούτι, λαύτα, Γερμανίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορδές για κιθάρες "Manouche", Γαλλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

D u g a i n

 

 

Χειροποίητες πένες για Gypsy Jazz, Γαλλίας

 

 

 

 

 

W e g e n

 

 

Χειροποίητες πένες για Gypsy Jazz, Ολλανδίας

 

 

 

 

C r o m a c o r d

 

 

 

 

 

Ενισχυτές ακουστικών οργάνων, Γερμανίας

 

  Τεχνικά χαρακτηριστικά 

πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πατήστε εδώ

 

Μικρόφωνα ακουστικών οργάνων, Γαλλίας
I s c h e l l